MTA VIETNAM2017 – CẦU NỐI VỮNG CHẮC CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO

máy chấn tôn thủy lực amada, tat machinery

MTA VIETNAM tự hào là sự kiện công nghiệp mang tính nền tảng, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển và nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Đọc tiếp “MTA VIETNAM2017 – CẦU NỐI VỮNG CHẮC CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO”

Please follow and like us: